Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výstavné podmienky

 

7. Kopaničiarska oblastná výstava zvierat

28. - 29. 9. 2018 v Myjave

rozšírená o slovenské národné plemená,

s podporou spriatelených organizácii ČSCH a SZCH

a spojená s predajným trhom plemenných kohútov.

 

Dovoľte nám čo najsrdečnejšie pozvať Vás na 7. Kopaničiarsku oblastnú výstavu zvierat: holubov, hydiny, králikov, malého hospodárskeho dobytka a exotického vtáctva, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 9. 2018 za evanjelickým kostolom v Myjave.

 

·         Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť členovia SZCH a ČSCH.

·         Vystavovať sa môžu zvieratá – holuby, hydina a králiky. Tieto budú posúdené delegovanými posudzovateľmi SZCH. Ako doplnková expozícia budú vystavené exotické a okrasné vtáctvo, malý hospodársky dobytok (kozy, ovce). Doplnková expozícia nebude posúdená posudzovateľmi.

 

Súťažné expozície:

·         Králiky: 4-členná kolekcia; 2+2 kolekcia; individuálne (treba označiť v prihláške kolekcie písmenom K, jednotlivcov písmenom I).

·         Hydina: hrabavá 1.2; vodná 1.1; plemenné kohúty 1.0.

·         Holuby: 4-členná kolekcia bez obmedzenia pohlavia; individuálne (treba označiť v prihláške kolekcie písmenom K, jednotlivcov písmenom I).

 

!Vodná hydina a králiky musia byť odvážené!

 

Poplatky:

1 až 4 zvieratá: 2 €

5 a viacej zvierat: 5 €

Katalóg: 1,5 €

 

Program výstavy:

·         Štvrtok 27.9. 2018 od 17 do 19 hod– príjem zvierat

·         Piatok 28.9. 2018 od 7 do 13:30  hod – posudzovanie zvierat

·         Piatok 28.9. 2018 od 14 do18 hod – otvorenie výstavy pre verejnosť

·         Sobota 29.9. 2018 od 8 hod do 15:30 hod – otvorenie výstavy pre verejnosť

·         Sobota 39.9. 2018 o 15:30 hod – vyhodnotenie výstavy, udelenie cien

·         Sobota 29.9. 2018 o 16 hod – výdaj zvierat, ukončenie

 

Veterinárne podmienky:

Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá platným veterinárnym osvedčením od príslušného veterinára, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé.

 

!          Usporiadateľ zodpovedá za správnu starostlivosť o zvieratá počas celého trvania výstavy a ručí za prípadné straty.

 

 

Udeľovanie ocenení:

Najlepšie ohodnoteným zvieratám v hlavnej expozícii (králiky, holuby a hydina) budú udelené nasledovné ceny:

-          Cena Primátora mesta Myjava: najlepšie ohodnotená kolekcia v danej odbornosti,

-          Cena OV SZCH Myjava: najlepšie ohodnotený jednotlivec v danej odbornosti,

-          Cena Národné plemeno SR: cena za najlepšie ohodnotenú kolekciu alebo jednotlivca spomedzi národných plemien SR,

-          Čestné ceny: najlepšie ohodnoteným zvieratám v danej odbornosti,

-          Cena Mladý chovateľ: najlepšie ohodnotená kolekcia, alebo jednotlivec v danej odbornosti, ktoré vystavil/-a MCH.

 

Predaj zvierat:

Pri predajných zvieratách uveďte pevnú cenu, ktorá bude OV SZCH navýšená o 10 %. Navýšenie pripadne v prospech výstavy. Pri predajných zvieratách musia byť priložené rodokmene.

 

Výdaj zvierat:

Výdaj zvierat sa uskutoční v sobotu 29. 9. 2018 po 16 hod. Žiadame vystavovateľov, aby dodržiavali predpísaný čas výdaja a zvieratá ponechali na výstave až do 16 hod!

 

Zmeny  výstavných  podmienok:

Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach.

 

 

Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky (tlačeným písmom alebo strojom) je potrebné poslať poštou  alebo elektronicky na adresu:

 

 

 

Marie Lukačovičová

SNP 266/3

916 01 Stará Turá

email: marie.lukacovicova@gmail.com

ovszchmyjava@gmail.com

mobil:   +421 (0)918687389

 

 

 

 

 

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 4. 9. 2018

 

 

Ďalšie informácie ohľadom výstavy a mnohé iné nájdete na:

www.facebook.com/ovszchmyjava

 


TOPlist