Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zloženie OV SZCH Myjava

Zloženie OV SZCH Myjava

Predseda: P. Majtán

Tajomník: Mgr. D. Líška, PhD.

Ekonóm: P. Slaný

Člena výboru zodp. za hydinársky odbor: p. Ján Ochodnický

Člen výboru zodp. za holubársky odbor: M. Rodenák

Člen výboru zodp. za králikársky odbor: J. Hučko

Člen výboru zodp. za exotársky odbor: F. Smyčka

Člen výboru zodp. za malý hospodársky dobytok:  Ing. Š. Hamerlík

Člen výboru zodp. za prácu s mládežou: J. Kriško

 

Revízna komisia:

Predseda: Ing. Adamec

Člen: p. Ušiak

Člen: p. Potúček

TOPlist