Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

40. výročie založenia ZO

 40. výročie založenia ZO

ZO SZCH Vrbovce bola založená v r. 1974. Jej zakladateľom bol pán Ján Vitek, Ján Mitták a Pavol Jozefák. Prvým predsedom ZO sa stal pán Mitták, tajomníkom pán Vitek a hospodárom pán Jozefák. Netrvalo dlho a chovateľská základňa sa začala postupne rozrastať. Do konca roku 1974 mala ZO 15 členov. Rovnako ako aj v iných chovateľských organizáciách, tak i vo Vrbovciach, na základe prídelu krmných zmesí pristupovali ďalší členovia a onedlho ich už bolo 50. Po troch rokoch prevzal funkciu predsedu ZO pán Jozefák a funkciu tajomníka začal vykonávať pán Kavický. Chovatelia začali hospodáriť. Kúpili liaheň, kde liahniarom bol pán Filuš. Po prvých úspešných rokoch a získaní financií  nakúpili materiál na výstavné klietky. S povolením JRD svojpomocne zhotovili klietky na výstavy. Začalo sa obdobie organizovania výstav, rovnako ako aj rôznych  zábav. K ďalším aktivitám ZO patrili: zber železa a iné brigády, aby členovia získali peniaze na ďalšie aktivity. Po určitej dobe začali nezhody v organizácii a celý výbor odstúpil. Novému výboru predsedal Ján Filuš a tajomník Ján Vlk. Za dlhé obdobie 40. rokov sa postupne na pozíciách predsedu a tajomníka menili viacerí predstavitelia. Funkciu predsedu ZO zastávali pán Valúch, krátko Štefan Baláž. Funkciu tajomníka pani Anna Malošková, potom ju začal vykonávať pán Duga. Začala sa výstavba chovateľskej budovy, ale keďže neboli vysporiadané pozemky so štátom, stavebné práce boli pozdržané. Ešte pred výstavbou prišlo k zmene funkcii. Predsedom sa stal pán Ján Vlk a tajomníkom pán Duga. Nie všetko malo ľahký priebeh. S pánom predsedom mali členovia nezhody, ten odstúpil z funkcie a odišiel zo ZO. Bol zvolený nový predseda - pán Jozefák. Za jeho pôsobenia sa začalo riešiť odkúpenie pozemku od štátu a dokončenie budovy. Členovia ZO SZCH Vrbovce za to vďačia obecnému úradu Vrbovce, a to predchádzajúcemu starostovi Ing. Hromádkovi a terajšiemu starostovi Ing. Redechovi. Bez ich pomoci by nebolo možné veľa zrealizovať. Tento rok sa na výročnej schôdzi vzdal funkcie predsedu pán Pavol Jozefák, ktorý ju vykonával viac ako 20 rokov. Do tejto funkcie bol zvolený nový predseda pán Pavol Tvrdý. Funkciu tajomníka naďalej vykonáva pán Duga. Toľko k 40 ročnej histórii ZO SZCH Vrbovce.

 

            ZO SZCH Vrbovce prajeme veľa šťastných rokov, mladých chovateľov a chovateľských úspechov. Je jednou z najaktívnejších ZO združených pod OV SZCH Myjava...

 

Text: Pavol Jozefák

Spracoval: Mgr. Denis Líška


TOPlist