Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

50. výročie založenia ZO

 50. výročie založenia ZO

Prvá chovateľská organizácia, a to so zameraním na poštové holuby, bola založená v roku 1956 na Myjave pod hlavičkou „ZVÄZARM“, ktorej členovia sa stretávali u „Kyselých“ (vedľa fotografistu Válka). Zakladajúci členovia boli: predseda – Bašnár, tajomník – Kročian, členovia – Šebík, Majtán, Kadlečík, Loričák, Hučko Š., Hučko J., Zeman, Vážny, Deván, Pavlus, Kubica a Švancara. Počas 50 rokov sa na postoch vedenia Slovenského zväzu drobnochovateľov (SZD) v Myjave vymenilo viacero osobností. Môžeme spomenúť predsedu pána Ing. Kulíška, tajomníka pána Vážneho, hospodára pána  Pavlusa, pokladníka pána Vtáka.  Po zvolení nového výboru bol predsedom pán Hradský, podpredsedom pán Deván, tajomníkom pán Macek, odbor králiky mal na starosti pán Sadák, exoty pán Smyčka, holuby pán Hučko a pokladníkom bol pán Malík. Po odstúpení bol do tejto funkcie zvolený pán Kotvan a neskôr pán Majtán. V súčasnosti je predsedom pán Ušiak, podpredsedom pán Hradský, tajomníkom pán Smyčka, pokladníkom pán Majtán.

V 60. rokoch minulého storočia nastal významný rozvoj v chove drobného zvieratstva podporou chovov čistokrvných zvierat, a tým vznik nových organizácii. Na podnet zanieteného chovateľa a organizátora pána Vážneho v r. 1964 sa časť chovateľov odčlenila od holubárov a založili organizáciu Slovenského zväzu drobnochovateľov (SZD) na Myjave. Tam boli už králiky, hydina, holuby, exoty, kozy, ovce. Pán Vážny bol zamestnancom Poľnohospodárskeho učilišťa na Myjave, kde pracoval ako majster odborného výcviku a neskôr na ONV v Senici ako predseda SZD. S jeho pomocou sa u nás zveľaďoval chov čistokrvných zvierat. Zaslúžil sa o postavenie chovateľského zariadenia v Košovom na Pažitiach, ktorého členmi boli: Vták, Pražienka, Blaho, Dudík, Gašparík, Šándor, Holič, Fligl, Chovanec. O chovateľskú budovu chovatelia prišli v čase prestavby centra mesta Myjava. Pán Vážny odkúpil od Poľnohospodárskeho učilišťa traktor, ktorý zarábal peniaze pre potreby celej ZO i na bezplatné cestovanie na výstavy. V areáli tejto, ešte stojacej, školy sa poriadali výstavy členov ZO a okolia, ktoré mali kladnú odozvu v širokom okolí. V priebehu rokov sa výstavy konali dvakrát na štadióne, ďalej jedenkrát pri Domove Mládeže a dvakrát pri Mestskom úrade v areáli pri Spoločenskom dome. Členovia SZD pracovali vždy s veľkým nasadením, ale i radosťou.

Bola tu tiež značná pomoc od štátu poskytovaním finančných prostriedkov, veterinárnej starostlivosti, dodávkami krmiva, budovaním chovateľských dvorov a osád. Drobnochovatelia na Slovensku v tom čase uchovávali genofond chovných zvierat a plnili kontingenty voči štátu, začo potom dostali prídel krmiva. Boli časy, keď SZD Myjava mal viac ako 120 „členov“. Zdôrazňujeme „členov“, lebo nie všetci boli poctiví chovatelia, ale boli členmi pre značné výhody z členstva v SZD. Výhody však boli obojstranné. Riešilo sa vtedy potrebné samozásobovanie živočíšnymi produktmi. V praxi to znamenalo, že keď vyhynuli sliepky vo veľkochovoch, musela byť vo veľkoobchodoch doplnená kvóta vajec od drobnochovateľov a títo za prídel krmiva museli túto dodávku plniť. V 90. rokoch nastal útlm členskej základne z dôvodu ukončenia podpory zo strany štátu.

Členovia SZD Mikuláš Černák, František Smyčka a Pavol Majtán viedli krúžok Exoty v Dome Pionierov a Mládeže, kde chodili žiaci zo škôl dvakrát do týždňa po dve hodiny. Tento krúžok dosahoval dobré výsledky a takto zástupci SZD vychovávali ďalších zanietených mladých chovateľov.

Touto cestou chcú členovia ZO SZCH Myjava poďakovať a vzdať hold tým, ktorí stáli pri zrode ZO v Myjave; predovšetkým tým, čo do konca života aktívne, pracovito a svojím profesionálnym a odborným prístupom viedli najmä mladých ľudí k dosiahnutiu chovateľských úspechov.  Sú to páni: Vážny, Deván, Pavlus, Zeman, Zoričák, Kulíšek, Dudík, Svítek, Macek, Sadák. Ďalej vďaka patrí žijúcim členom, ktorí ďalej zveľaďovali ZO Myjava: Hučko, Hradský a Kodaj.

 

K významnému výročiu ZO SZCH Myjava prajeme veľa šťastných rokov, mladých chovateľov,  chovateľských úspechov, pevné zdravie jej členov...

Text: František Smyčka, Pavol Majtán

Spracoval: Mgr. Denis Líška


TOPlist